Centre de logopèdia i psicologia
 

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES


Quan  un infant o adolescent presenta dificultats en els aprenentatges, degut a un Trastorn Específic de l'Aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disortografia), un retard en l'adquisició d'aquests aprenentatges o per dificultats atencionals (TDAH) el que els ajudarà és una reeducació psicopedagògica. 

Una reeducació consisteix en un treball setmanal (generalment durant tot el curs acadèmic), personalitzat i dirigit per una persona amb formació específica en trastorns de l'aprenentatge.  El primer pas és l'avaluació i el diagnòstic per conèixer quines són les característiques de l'alumne/a, per aprofitar els seus punts forts i enfortir els punts dèbils, i posteriorment elaborem un pla de treball individual per poder començar a treballar. Les sessions de reeducació solen ser de 45 minuts de duració, són dinàmiques i utilitzem diferents materials, suports i jocs, per aconseguir una bona evolució i motivació. 

 

TRASTORNS ESPECÍFICS DE  L'APRENENTATGE

LA DISLÈXIA

En la Dislèxia  es presenten dificultats en la lectura que varien en funció del tipus de dislèxia i l'edat. Algunes de les característiques més comunes són: lentitud en la lectura, errors en la lectura i baixa comprensió lectora.

LA DISORTOGRAFIA

 En la disortografia les dificultats s'observen en l'expressió escrita: errors ortogràfics i gramaticals i dificultats per estructurar un escrit. 

LA DISCALCÚLIA

La Discalcúlia és el Trastorn de l'Aprenentatge menys conegut, ja que es tendeix a normalitzar que hi hagi dificultats en les matemàtiques.  En una Discalcúlia s'observen dificultats significatives per dominar el sentit numèric, el càlcul i el raonament matemàtic.

 

TDAH

Tal i com es fa en els Trastorns Específics de l'Aprenentatge, en el TDAH el primer pas és l'avaluació. No tots els infants que presenten hiperactivitat o inatenció, tenen TDAH, doncs aquests símptomes en la majoria dels casos són fruit d'un malestar emocional. És per aquest motiu que és imprescindible una avaluació exhaustiva i sense presses.

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i/o Hiperactivitat requereix d'una intervenció més global, a nivell no només de reeducació sinó també emocional. I no només individual amb l'infant, sinó també amb sessions d'assessorament per pares, mares i escola.

Les intervencions, en casos de TDAH, són personalitzades, ja que poden abarcar múltiples àrees: entrenament de les funcions executives (atenció, memòria, raonament i velocitat de processament), tècniques d'estudi, habilitats socials, control de la impulsivitat, afectació emocional i/o organització i planificació. 
Reeducadores:  Mònica RieraAnna Martínez i Laura Muñoz

 
 
 
 
Correo
Llamada