Centre de logopèdia, psicologia i reforç escolar

Serveis de logopèdia

INFANTS - ADOLESCENTS - ADULTS

  • Alteracions en la comunicació i el llenguatge.
  • Alteracions de la parla.
- Retard de parla.
- Dislàlies ( alteracions en la producció d'un o més sons de la parla).
  • Problemes d'aprenentatge: Lectura, escriptura i càlcul

- Dislèxia, disgrafia, discalcúlia.

  • Alteracions de la veu.
- Disfonia orgànica i funcional.
- Educació de la veu.
  • Alteracions de motricitat orofacial.
- Respiració oral
- Deglució atípica
  • Alteracions neurològiques.

- Deteriorament de les capacitats cognitives ( atenció, orientació, memòria, llenguatge i càlcul)

- Afàsies